Slug per hour -> Kilogramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per hour na Kilogramów na sekundę: 1 Slug per hour [slug/h] = 0,004 053 861 111 111 1 Kilogramów na sekundę [kg/s]Przelicz Slug per hour na Kilogramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per hour [slug/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na sekundę [kg/s]'.

Slug per hour -> Kilogramów na sekundę