Slug per minute -> Ton (short/US) per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Slug per minute na Ton (short/US) per hour: 1 Slug per minute [slug/min] = 0,965 221 262 429 97 Ton (short/US) per hour [tn/h]Przelicz Slug per minute na Ton (short/US) per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Slug per minute [slug/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per hour [tn/h]'.

Slug per minute -> Ton (short/US) per hour