Spherical candle power -> Mililumen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Spherical candle power na Mililumen: 1 Spherical candle power [SCP] = 12 566 Mililumen [mlm]Przelicz Spherical candle power na Mililumen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Spherical candle power [SCP]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mililumen [mlm]'.

Spherical candle power -> Mililumen