Spherical candle power

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Spherical candle powerPrzelicz Spherical candle power:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Spherical candle power [SCP]'. Wartość zostanie następnie przeliczona na wszystkie jednostki miary dostępne w kalkulatorze.

Spherical candle power