Stopień Celsjusza -> Stopień Newtona

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Celsjusza na Stopień Newtona: 1 Stopień Celsjusza [°C] = 0,33 Stopień Newtona [°N]Przelicz Stopień Celsjusza na Stopień Newtona:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Celsjusza [°C]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień Newtona [°N]'.

Stopień Celsjusza -> Stopień Newtona