Stopień Newtona -> Stopień Rankine'a

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Stopień Newtona na Stopień Rankine'a: 1 Stopień Newtona [°N] = 497,124 545 454 55 Stopień Rankine'a [°Ra]Przelicz Stopień Newtona na Stopień Rankine'a:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Temperatura'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Stopień Newtona [°N]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień Rankine'a [°Ra]'.

Stopień Newtona -> Stopień Rankine'a