Teks -> Kilotex

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teks na Kilotex: 1 Teks [tex] = 0,001 Kilotex [ktex]Przelicz Teks na Kilotex:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Teks [tex]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilotex [ktex]'.