Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teraamper na V/Ohm: 1 Teraamper [TA] = 1 000 000 000 000 V/Ohm [V/Ω]


Przelicz Teraamper na V/Ohm