Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1027 Femtoamper [fA]
1,0×1024 Pikoamper [pA]
1,0×1021 Nanoamper [nA]
1,0×1018 Mikroamper [µA]
1,0×1015 Miliamper [mA]
1 000 000 000 000 Amper [A]
1 000 000 000 Kiloamper [kA]
1 000 000 Megaamper [MA]
1 000 Gigaamper [GA]
1 Teraamper [TA]
1 000 000 000 000 C/s
1 000 000 000 000 W/V
1 000 000 000 000 V/Ohm [V/Ω]
2,997 924 536 843 1×1021 statAmper [statA]
100 000 000 000 abAmper [abA]
100 000 000 000 Biot [Bi]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.