Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teradżul na Foot-pound force: 1 Teradżul [TJ] = 737 562 149 277,27 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz Teradżul na Foot-pound force