Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teradżul na Megaelektronowolt: 1 Teradżul [TJ] = 6 241 506 363 094 000 000 000 000 Megaelektronowolt [MeV]


Przelicz Teradżul na Megaelektronowolt