Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teradżul na Mikrodżul: 1 Teradżul [TJ] = 1 000 000 000 000 000 000 Mikrodżul [µJ]


Przelicz Teradżul na Mikrodżul