Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teradżul na Thousand BTU: 1 Teradżul [TJ] = 947 817,120 313 32 Thousand BTU [MBtu]


Przelicz Teradżul na Thousand BTU