Teraom -> Nanoom

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teraom na Nanoom: 1 Teraom [TΩ] = 1 000 000 000 000 000 000 000 Nanoom [nΩ]Przelicz Teraom na Nanoom:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Opór elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Teraom [TΩ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanoom [nΩ]'.