Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Terawatogodzina na Femtodżul: 1 Terawatogodzina [TWh] = 3 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Femtodżul [fJ]


Przelicz Terawatogodzina na Femtodżul