Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Therm na Kilokaloriach: 1 Therm [thm] = 25 199,576 111 111 Kilokaloriach [kcal]


Przelicz Therm na Kilokaloriach