Tola -> Uncja trojańska

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tola na Uncja trojańska: 1 Tola = 0,375 Uncja trojańska [ozt]Przelicz Tola na Uncja trojańska:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Tola'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Uncja trojańska [ozt]'.