Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (long/imperial) na Pennyweight: 1 Ton (long/imperial) = 653 333,333 333 33 Pennyweight [dwt]


Przelicz Ton (long/imperial) na Pennyweight