Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per hour na Gramów na minutę: 1 Ton (short/US) per hour [tn/h] = 15 119,745 666 667 Gramów na minutę [g/min]


Przelicz Ton (short/US) per hour na Gramów na minutę