Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per hour na Kilogramów na sekundę: 1 Ton (short/US) per hour [tn/h] = 0,251 995 761 111 11 Kilogramów na sekundę [kg/s]


Przelicz Ton (short/US) per hour na Kilogramów na sekundę