Ton (short/US) per hour -> Ounce per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per hour na Ounce per minute: 1 Ton (short/US) per hour [tn/h] = 533,333 333 333 33 Ounce per minute [oz/min]Przelicz Ton (short/US) per hour na Ounce per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ton (short/US) per hour [tn/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per minute [oz/min]'.

Ton (short/US) per hour -> Ounce per minute