Ton (short/US) per hour -> Pound per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per hour na Pound per second: 1 Ton (short/US) per hour [tn/h] = 0,555 555 555 555 56 Pound per second [lb/s]Przelicz Ton (short/US) per hour na Pound per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ton (short/US) per hour [tn/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per second [lb/s]'.