Tona Benzyna -> Gigattona oleju ekwiwalentnego

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tona Benzyna na Gigattona oleju ekwiwalentnego: 1 Tona Benzyna = 0,000 000 001 05 Gigattona oleju ekwiwalentnego [Gtoe]Przelicz Tona Benzyna na Gigattona oleju ekwiwalentnego:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Tona Benzyna'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigattona oleju ekwiwalentnego [Gtoe]'.