Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tona Benzyna na Tona oleju ekwiwalentnego: 1 Tona Benzyna = 1,05 Tona oleju ekwiwalentnego [toe]


Przelicz Tona Benzyna na Tona oleju ekwiwalentnego