Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tona Diesla na Megattona oleju ekwiwalentnego: 1 Tona Diesla = 0,000 001 01 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]


Przelicz Tona Diesla na Megattona oleju ekwiwalentnego