Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Tona Diesla

=   1,01×10-6 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Tona Diesla na Megattona oleju ekwiwalentnego


Tona Diesla   ->   Megattona oleju ekwiwalentnego / Mtoe