Tona TNT -> Barrel oleju ekwiwalentnego

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tona TNT na Barrel oleju ekwiwalentnego: 1 Tona TNT [tTNT] = 0,684 473 446 225 65 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]Przelicz Tona TNT na Barrel oleju ekwiwalentnego:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Tona TNT [tTNT]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]'.

Tona TNT -> Barrel oleju ekwiwalentnego