Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Tona TNT na Barrel oleju ekwiwalentnego: 1 Tona TNT [tTNT] = 0,684 473 446 225 65 Barrel oleju ekwiwalentnego [boe]


Przelicz Tona TNT na Barrel oleju ekwiwalentnego