Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Torr na Atmosfera techniczna: 1 Torr = 0,001 359 510 128 331 3 Atmosfera techniczna [at]


Przelicz Torr na Atmosfera techniczna