Torr -> Kilogram na decymetr kwadratowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Torr na Kilogram na decymetr kwadratowy: 1 Torr = 0,135 951 012 833 13 Kilogram na decymetr kwadratowy [kgf/dm²]Przelicz Torr na Kilogram na decymetr kwadratowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Torr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram na decymetr kwadratowy [kgf/dm²]'.

Torr -> Kilogram na decymetr kwadratowy