cd·sr -> Spherical candle power

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd·sr na Spherical candle power: 1 cd·sr = 0,079 579 818 558 014 Spherical candle power [SCP]Przelicz cd·sr na Spherical candle power:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cd·sr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Spherical candle power [SCP]'.