Centylitr -> łyżka

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na łyżka: 1 Centylitr = 0,666 666 666 666 67 łyżkaPrzelicz Centylitr na łyżka:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kuchnia / przepisy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centylitr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'łyżka'.

Centylitr -> łyżka