cm/s² -> Przyspieszenie ziemskie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cm/s² na Przyspieszenie ziemskie: 1 cm/s² = 0,001 019 716 212 977 9 Przyspieszenie ziemskiePrzelicz cm/s² na ziemskie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cm/s²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Przyspieszenie ziemskie'.

cm/s² -> Przyspieszenie ziemskie