czubek noża -> łyżka

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np czubek noża na łyżka: 1 czubek noża = 0,001 333 333 333 333 3 łyżkaPrzelicz czubek noża na łyżka:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kuchnia / przepisy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'czubek noża'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'łyżka'.

czubek noża -> łyżka