Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-poundal na Kilogram-force-meter: 1 Foot-poundal [ftpdl] = 0,004 297 095 347 932 8 Kilogram-force-meter [kgfm]


Przelicz Foot-poundal na Kilogram-force-meter