Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np g/(cm·s) na Pound per foot hour: 1 g/(cm·s) = 241,908 815 374 95 Pound per foot hour


Przelicz g/(cm·s) na Pound per foot hour