Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kg/(m·s) na Pound-force second per square inch: 1 kg/(m·s) = 0,000 145 037 743 897 28 Pound-force second per square inch


Przelicz kg/(m·s) na Pound-force second per square inch