Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np łyżka na Decylitr: 1 łyżka = 0,15 Decylitr


Przelicz łyżka na Decylitr