µPa·s -> Pound-force second per square foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np µPa·s na Pound-force second per square foot: 1 µPa·s [µPas] = 0,000 000 020 885 433 788 371 Pound-force second per square footPrzelicz µPa·s na Pound-force second per square foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'µPa·s [µPas]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-force second per square foot'.