Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Atmosfera techniczna na Foot of water column: 1 Atmosfera techniczna [at] = 32,809 353 023 439 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Atmosfera techniczna na Foot of water column