Centymetr -> Inch - Cal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr na Inch - Cal: 1 Centymetr [cm] = 0,393 700 787 401 57 Inch - Cal [in]Przelicz Centymetr na Inch - Cal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr [cm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch - Cal [in]'.