Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gigadżul na Megattona oleju ekwiwalentnego: 1 Gigadżul = 0,000 000 023 884 589 662 75 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe]


Przelicz Gigadżul na Megattona oleju ekwiwalentnego