Kilogramów na dezymetr sześcienny -> Kilogram na litr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na dezymetr sześcienny na Kilogram na litr: 1 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³] = 1 Kilogram na litr [kg/l]Przelicz Kilogramów na dezymetr sześcienny na Kilogram na litr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram na litr [kg/l]'.

Kilogramów na dezymetr sześcienny -> Kilogram na litr