Kilometr -> Jednostka astronomiczna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na Jednostka astronomiczna: 1 Kilometr [km] = 0,000 000 006 684 587 122 268 4 Jednostka astronomiczna [AU]Przelicz Kilometr na Jednostka astronomiczna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr [km]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Jednostka astronomiczna [AU]'.

Kilometr -> Jednostka astronomiczna