Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megattona oleju ekwiwalentnego na Gigadżul: 1 Megattona oleju ekwiwalentnego [Mtoe] = 41 868 000 Gigadżul


Przelicz Megattona oleju ekwiwalentnego na Gigadżul