Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid imperial na Gallon liquid US: 1 Ounce fluid imperial [floz] = 0,007 505 937 034 405 3 Gallon liquid US


Przelicz Ounce fluid imperial na Gallon liquid US