Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teradżul na Gigawatogodzina: 1 Teradżul [TJ] = 0,277 777 777 777 78 Gigawatogodzina [GWh]


Przelicz Teradżul na Gigawatogodzina