µC/kg -> Kiloroentgen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np µC/kg na Kiloroentgen: 1 µC/kg = 0,000 003 875 968 992 248 1 Kiloroentgen [kR]Przelicz µC/kg na Kiloroentgen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'µC/kg'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kiloroentgen [kR]'.