Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


447 040 µm/s²
447,04 mm/s²
44,704 cm/s²
0,447 04 m/s²
44 704 Miligal [mGal]
44,704 Gal
5 279,999 792 126 Foot per hour per second [fph/s]
88 Foot per minute per second [fpm/s]
1,466 666 666 7 Foot per second squared [fps²]
1 056,000 083 149 6 Inch per minute per second [ipm/s]
17,6 Inch per second squared [ips²]
1 Mile per hour per second [mph/s]
0,016 666 666 7 Mile per minute per second [mpm/s]
0,000 277 777 8 Mile per second squared [mps²]
0,868 976 317 Knot per second [kn/s]
0,045 585 393 6 Przyspieszenie ziemskie

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Mile per hour per second


Mile per hour per second / mph/s